Home Projektering, konsult, ljud beräkningar Godkännande / upphovsrättslig uppsikt

GODKÄNNANDE / UPPHOVSRÄTTSLIG UPPSIKT

Uppsikten är en av de viktigaste deluppgifterna i byggandet.
Vårt mål är att förhindra egenmäktiga avvikelser från det respektive byggnadsprojektet, såväl som brott mot lagstiftningsuppdrag och standarder under pågående byggnadsverk.

Vi erbjuder att utföra byggobjektens inspektion. Vi är kapabla att granska all inlämnade information från byggare om material, konstruktioner, utrustning, som används för byggande, och deras överensstämmelse med byggprojektet.

Vi utför uppsikten så exakt som möjligt och uppmärksammar varje detalj för att uppnå högsta kvaliténs slutresultat vid i byggandet av olika objekt.

Om du har några frågor eller oklarheter, vänligen kontakta oss i KONTAKT-delen.