Home Service, underhåll och driftsättning Underhåll av ingenjör-tekniska system

UNDERHÅLL AV INGENJÖR-TEKNISKA SYSTEM

Vår uppgift är att se till, att alla ingenjör-tekniska system fungerar korrekt och kontinuerligt. MESAKOs personal på serviceavdelningen genomför kontinuerlig uppsikt och kontroll av ingenjör-tekniska system för att säkerställa kontinuerlig funktionalitet av byggnader och maximera energieffektivitet vid bruk av byggnader och industriella anläggningar.

Vi genomför underhållsarbeten i följande ingenjör-tekniska system:

• Värmesystem
• Brandskyddssystem
• Kylnings- och konditioneringssystem
• Vattenförsörjning och avloppssystem
• Gasförsörjningssystem
• Ventilationssystem