PROJEKTERING AV INGENJÖR-TEKNISKA SYSTEM

Ingenjör-tekniska system och automatiska styrsystem är viktiga inte enbart för nybyggen utan även för renoveringsobjekt.

Vi genomför projektarbeten på ingenjör-tekniska system (värme-, vattenförsörjnings- och avlopps-, ventilations- och kylförsörjnings- / kylarsystem), på pannhus (gas, fasta och flytande bränslen), på gasledningar, på automatiska styrsystem (BMS) för byggnader och pannhus.

Vi erbjuder modernisering och förbättring av befintliga system samt att utföra 3D-ritningar av olika noder och enheter.
Våra specialister har många års erfarenhet av att projektera olika ingenjör-tekniska system, som gör att vi kan erbjuda högkvalitativa projekt inom möjligen korta tidsramar.

Under projekteringsfasen bestämmer vi objektets energiförbrukningsdata, enligt vilka bestämmer vi planen för lokalisering av utrustning och ledningsnät. Vi erbjuder även att utföra det respektive objektets 3D-ritningar, samt förenlighetskontroll av ingenjör-tekniska system och byggkonstruktioner.

Vi tillförsäkrar full service och inkluderar i vårt arbete alla nyanser, som behövs för ett högkvalitativt och energieffektivt projekt.

Alla projekt utvecklas i enlighet med lagstiftningen i det land, där det respektive projektet kommer att genomföras.
Om du har några frågor eller oklarheter, vänligen kontakta oss i KONTAKT-delen.