BERÄKNING AV LJUDDÄMPARE

I byggnader, där generatorer eller andra förbränningsmotorer installeras, genereras ljud i rökgaser. För varje tillverkare av dessa enheter har denna ljudnivå diverse index. 

Därför kommer MESAKO-specialister att göra exakta beräkningar för att hitta den mest lämpliga lösningen för dämpning av ljudnivån.

Vi erbjuder att beräkna och tillverka enligt kriterierna tre typer av ljuddämpare:


• Absorptionsljuddämpare
• Resonansljuddämpare
• Kombinerade ljuddämpare

 

Var och en av dessa ljuddämpartyper har specifika operativa funktioner, så särskild uppmärksamhet bör ägnas åt rätt val av dämparens typ. Våra specialister hittar den lämpligaste lösningen för att minimera ljudet, som uppstår av generatorer, efter att ha fixerat ljudnivån på plats och efter beräkningarna.

Vi installerar ljuddämpare i:


• industriella och kommersiella byggnader
• datacentra
• lika offentliga byggnader
• pannhus
• på kraftvärmeverk

 

Kontakta oss I KONTAKT-delen och vi kommer att berätta mer om var och en av de ljuddämparnas funktioner och lösningar, vi kan erbjuda dig!

Teknisktdatablad av ljuddämpare