UNDERHÅLL AV PANNHUS

Långtidsarbetslivserfarenhet, professionellt team och systematisk tillväxt är våra fördelar med att tillhandahålla våra tjänster. Vi erbjuder våra kunder, motsvarande deras krav och affärsspecifika, de mest lämpliga lösningarna, baserade på en grundlig undersökning av villkoren och nyanserna.

MESAKOs serviceavdelning genomför uppsikt över den installerade utrustningen genom att reagera på problemssituationer i god tid, om de uppstår, vilket garanterar kunderna oavbruten verksamhet på deras företag – på så sätt att spara både tid och resurser.

Vi genomför underhållsarbeten på olika typer av pannhus:

• kraftvärmeverk
• containertypens pannhus
• pannhus med användning av naturgas som bränsle
• pannhus med användning av flytande bränsle
• vedeldade pannhus