Home Om oss

Om oss

Aktiebolag “MESAKO” grundades i februari 1997.

Aktiebolag “MESAKO” fyllt etablerades i Sverige i 2012 med sitt huvud huvudkontor i Stockholm.

Aktiebolagets “MESAKO” kärnverksamhet är konstruktion, installation och underhåll av panncentraler, kraftvärmeanläggningar, uppvärmnings- och värmeledningssystem, projektering och montering av gasledningar och system för dem, montage av luftkonditionering och utrustningen för kylningssystemet, montage av interna och externa nätverk för vattenförsörjning och avlopp. Tekniskt underhåller vi panncentraler och gasledningen.

Företaget har ISO 9001 och ISO 14001 kvalitetscertifikat. På aktiebolaget “MESAKO” finns det företagets kundtjänst, som tekniskt underhåller panncentraler och gasledningar, det finns en grupp av fackmän för igångsättning och justering av anläggningar.

Företaget har erhållit branschens svenska certifikat “Säker Vatten”.

Företag är sertificerat att utföra gas installations arbeta kat. 1 - 4 .

Dess syfte är att garantera kvaliteten på vattenförsörjningssystemets installation, att förebygga konsumenternas kroppsliga skador under verksamheten ävensom egendomsskador.

Aktiebolaget “MESAKO”, som officiella representant i Lettland av den engelska tillverkaren av brännelement NU-WAY, säkerställer brännelementens leverans, installation och tekniskt underhåll.

Aktiebolaget “MESAKO” är officiella distributör i Lettland av tillverkare på rökgaskanaler METALOTERM.

Företagets anställda har alla erforderliga tillstånd för att utföra ovannämnda arbeten, samt följande certifikat av utländska företag:

– RIELLO (Italien) brännelement, justering,tekniskt underhåll;

– CHAPPEE (Frankrike), GUILLOT YGNIS (Frankrike) pannanläggningars montage;

– METALOTERM (Nederländerna) beräkning och installation av panncentralers skorstenar och generatorers avgassystem;

– Isolering av värme- och kylsystem med isoleringsmaterial ARMSTRONG – ARMACELL;

– JUNKERS, WESSMANN pannanläggningars justering och tekniskt underhåll;

– SYSTEMA justering och tekniskt underhåll av gasluftvärmare;

– DEUTZ introduktionkurs i kraftvärmeteknisk utrustning;

– NU-WAY (England) brännelement, justering,tekniskt underhåll.

 

Företags presentation