AUTORUZRAUDZĪBA

Celtniecībā viens no svarīgākajiem posmiem ir uzraudzība.

Mūsu mērķis ir nepieļaut celtniecībā iesaistīto pušu patvaļīgas atkāpes no izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

Piedāvājam veikt būvobjektu apsekošanu. Izskatīsim visu būvnieku iesniegto informāciju par celtniecībai izmantojamiem materiāliem, konstrukcijām, iekārtām un novērtēsim to atbilstību būvprojektam.

Uzraudzību veicam maksimāli precīzi, pievēršot uzmanību katrai detaļai, lai panāktu maksimāli kvalitatīvāku gala rezultātu dažādu objektu celtniecībā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums KONTAKTU SADAĻĀ