Sākums Serviss, apkalpošana un ieregulēšana Katlu māju regulēšana un palaišana

KATLU MĀJU REGULĒŠANA UN PALAIŠANA

Lai nodrošinātu visu sistēmu pareizu un drošu darbību, pirms katlu mājas darbības uzsākšanas MESAKO servisa speciālisti veic iekārtu pārbaudi un kalibrēšanu, noregulējot visus nepieciešamos mezglus tā, lai katlu mājas turpmākā darbība būtu droša, efektīva un nepārtraukta.

Tāpat veicam arī jau strādājošu katlu māju apsekošanu un nepieciešamības gadījumā iekārtu regulēšanu, lai sasniegtu maksimālu efektivitāti visā katlu mājas darbības laikā.