KATLU MĀJU APKALPOŠANA

Ilggadējā darba pieredze, profesionāla komanda un sistemātiska izaugsme ir mūsu priekšrocības, sniedzot savus pakalpojumus. Klientiem nodrošinām viņu prasībām un biznesa specifikai vispiemērotākos risinājumus, kas balstīti uz rūpīgu apstākļu un nianšu izpēti.

MESAKO servisa departaments veic uzstādīto iekārtu uzraudzību, laicīgi reaģējot uz problēmsituācijām, ja tādas rodās, tādā veidā nodrošinot saviem klientiem nepārtrauktu uzņēmuma darbību, ekonomējot gan viņu laiku, gan līdzekļus.

Apkalpojam dažāda tipa katlu mājas:

  • Koģenerācijas stacijas
  • Konteinera tipa katlu mājas
  • Katlu mājas kurināšanai ar dabasgāzi
  • Katlu mājas kurināšanai ar šķidro kurināmo
  • Ar koksni kurināmas katlu mājas