Home Bygg, VVS, STYR STYR och Regler Automation av byggnader

AUTOMATION AV BYGGNADER

Vi erbjuder att installera och tillhandahålla automation av byggnader.
Byggautomation är en uppsättning av automatisk utrustning och olika andra system, som styrs av den respekktive byggnadens ledningssystem.

Byggautomationen kan innehålla värme, ventilation, luftkonditionering, belysning, brandskydd, säkerhet, strömstyrning och mycket mer system.


Syftet med byggautomationen är att förbättra användarnas komfort och säkerhet, samt att effektivisera användningen av resurser, som minskar kostnader för underhåll av byggnader.