Home Service, underhåll och driftsättning Injustering av ingenjör-tekniska system

INUSTERING AV INGENJÖR-TEKNISKA SYSTEM

För att alla system ska fungera felfritt, behöver de balansering eller justering av det respektive rätta flödet.
Balanseringen behövs för att skapa jämn kraftfördelning i systemet, vilket är mycket viktigt för att säkerställa kvaliteten och kontinuiteten i driften hos dessa system.


Våra specialister ska göra exakta beräkningar för både flödet och effekten, som ska användas för att justera pumpar och systemet som helhet.


MESAKOs servicespecialister utför även balansering av ventilationssystem genom att först beräkna flöd- och tryckfallet, därefter – att utföra justering för att uppnå den önskade mängden luftflöde.
I vårt arbete använder vi endast kalibrerade mätinstrument, som överensstämmer med ISO-certifikatet.