OM OSS

Aktiebolag “MESAKO” grundades i februari 1997.

Aktiebolagets “MESAKO” kärnverksamhet är konstruktion, installation och underhåll av panncentraler, kraftvärmeanläggningar, uppvärmnings- och värmeledningssystem, projektering och montering av gasledningar och system för dem, montage av luftkonditionering och utrustningen för kylningssystemet, montage av interna och externa nätverk för vattenförsörjning och avlopp. Tekniskt underhåller vi panncentraler, gasledningen och GRP.

År 2008 var aktiebolagets “MESAKO” årsomsättning på 10 miljoner EUR. På företaget arbetar för tillfället 80 anställda. Företaget sysselsätter 11 certifierade ingenjörer (se: Byggföretagarnas bolagsregister). Företaget har ISO 9001 kvalitetscertifikat. På aktiebolaget “MESAKO” finns det företagets kundtjänst, som tekniskt underhåller panncentraler och gasledningar, det finns en grupp av fackmän för igångsättning och justering av anläggningar.

Företaget har erhållit branschens svenska certifikat “Säker Vatten”.

Dess syfte är att garantera kvaliteten på vattenförsörjningssystemets installation, att förebygga konsumenternas kroppsliga skador under verksamheten ävensom egendomsskador.

Aktiebolaget “MESAKO”, som officiella representant i Lettland av den engelska tillverkaren av brännelement NU-WAY, säkerställer brännelementens leverans, installation och tekniskt underhåll.

Som en av samarbetspartnern i Lettland har vi valts ut av världens en av största tillverkare på brännelement, RIELLO. Aktiebolaget “MESAKO” är officiella distributör i Lettland av tillverkare på rökledningar, METALOTERM.

Företagets anställda har alla erforderliga tillstånd för att utföra ovannämnda arbeten, samt följande certifikat av utländska företag:

– RIELLO (Italien) brännelement, justering,tekniskt underhåll;

– CHAPPEE (Frankrike), GUILLOT YGNIS (Frankrike) pannanläggningars montage;

– METALOTERM (Nederländerna) beräkning och installation av panncentralers skorstenar och generatorers avgassystem;

– Isolering av värme- och kylsystem med isoleringsmaterial ARMSTRONG – ARMACELL;

– JUNKERS, WESSMANN pannanläggningars justering och tekniskt underhåll;

– SYSTEMA justering och tekniskt underhåll av gasluftvärmare;

– DEUTZ introduktionkurs i kraftvärmeteknisk utrustning;

– NU-WAY (England) brännelement, justering,tekniskt underhåll.