FÖRTECKNING ÖVER ARBETSOBJEKT

1. Utbyggnad av mekanisk systemteknik för den amerikanska ambassaden i Riga, Remtes gata. 2008-2011. Beställare: aktiebolaget ”AICI SP Latvija”

2. Utbyggnad av den hydrauliska delens kylsystem på Lettlands Nationalbibliotek. 2011-2012.

3. Utbyggnad av mekanisk systemteknik för den Internationella barnens skola i Piņķi. 2010-2011. Beställare: aktiebolaget ”SRV TERBE LAT”.

4. Rekonstruktionarbeten i värmeledningsnätets panncentral (5,4 MW) av staden Cēsis, Turaidas gata. 2010.

5. Teknologisk installation av anläggningar för reningsverk på hushållsavlopp i Upeslejas. Beställare: ”YIT Celtniecība”. 2010.

6. Utbyggnad av panncentralen för fastbränsle i Nītaure socken. 2010.

7. Utbyggnad av panncentralen för flis, 2 MW, Daugavpils, Križi. 2009.

8. Utbyggnad av kraftvärmestationen (2 x 4 MW) + panncentralen (7 MW) i Daugavpils. 2008-2009.

9. Utbyggnad av logistikcentrumet i Saurieši. 10.000m². Konstruktions- och installationsarbeten av mekaniska system. (Gastillförsel, värmetillförsel, panncentral, sprinklersystem, brandsläckningssystem, kylnings- och ventilationssystem). 2009/2010.

10. Utbyggnad av kraftvärmestationen (2 x 6 MW) i Rīga. Beställare: ”SIA SRV”.

11. Utbyggnad av gasledningsnätet och panncentraler i bostadsrättsföreningens fyra byggnader på Mangaļu ön, Albatrosa gata (4 obj.), (2009).

12. Installationsarbeten av gasdistributionsnätet för laboratorium av företaget “Liepājas ūdens” /”Liepāja vatten”/, 2009.

13. Rekonstruktion (projektering och installationsarbeten) av gasledningsnätet på AB ”Latvijas Finieris” /”Lettlands Fanér”/, den totala kapaciteten på ~12 MW. 2009.

14. Utbyggnad av anläggningsnät (ångsystem, värmeledning, tryckluft, vattenförsörjning och avlopp) på AB ”Grindeks” nya tillverkningsenhet. 2008.

15. Börshusets kylningssystem. Avkylningssystemets installation. Riga, Domtorget. 2008-2009.

16. Rekonstruktion av panncentralen, installation av värmepannan på 5 MW, AB ”Grindeks”. 2008.

17. Utbyggnad av torkanläggningarnas rökgasförvärmare (6 MW) på fabrikskomplexet för skalning av timmerstockar, samt den av tillhörande anläggningsnätet på AB ”Latvijas Finieris” /”Lettlands Fanér”/. 2008.

18. Komplexet av förvaltnings- och kontorsbyggnader ”Citadele” på Republikas torg, 2a, Riga. Installations- och projekteringsarbeten på värmeledning. Beställare: AB ”AUGSTCELTNE”. 2008.

19. “PANORAMA PLAZA” Riga. Byggskedet 1, 2 och 3: utbyggnad av värmeledning, vattenförsörjning, avlopp, värmeenheter, ventilation, luftkonditionering, sprinklersystem. Beställare: AB “LATMES BUILDING”. 2007-2008.

20. Hotel ”Elefant”, Riga, Kalnciema gata: utbyggnad av inre system för vattenförsörjning, avlopp och brandsläckning. 2007-2008.

21. Gasledningsnät, yttre och inre anläggningsnät, panncentraler för tio 4-våningars hus på bostadshuskomplexet ”Krustkalni”. Beställare: AB ”ECD LATVIJA”. 2007-2008.

22. Projektering och utbyggnad av panncentralen (5 MW) för gas på ”Rīgas Kuģu Būvētava” /”Riga Skeppsvarv”/, Gāles gata, 2.

23. Förvaltnings- och kontorsbyggnaden ”Rietumu banka”, Vestienas gata, Riga: utbyggnad av inre anläggningsnät (värmeledningssystemet, panncentralen, inre system för vattenförsörjning, avlopp, luftkonditioneringssystemets fördelande rörledningar, värmeledning). 2006-2007. Beställare: AB ”Elmiks”.

24. Rekonstruktion av ”VILLA MARTA”. Beställare: AB ”VINCENTS”.

25. Utbyggnad av anläggningsnät i den nya produktionshallen på fabriken ”GRINDEKS” (ångsystem, vattenförsörjning och avlopp, värmeledningssystem). 2007-2008.

26. Gastillförsel, panncentralen (1,86 MW), installation av värmeledningssystemet i ”Mēbeļu nams” /”Möbelhuset”/, Riga, Jaunmoku gata, 12. Beställare: AB ”MERKS”.

27. ”Rīgas Kuģu Būvētava” /”Riga Skeppsvarv”/. Panncentralen (460 KW). Riga, Gāles gata, 2. Beställare: ”Rīgas Kuģu Būvētava”. 2007.

28. Flervåningars bostadshus i Riga, Bauskas gata, 99/101. Utbyggnad av panncentralen, värmeenheten och den inre gastillförseln. Beställare: AB ”VENCEBS”.